• Emmanouil   ANGELAKAS  

Emmanouil ANGELAKAS : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 6:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om utnämnande av år 2011 till europeiska året för volontärarbete  
- P6_DCL(2008)0030 - Antagen  
Marian HARKIN , Gisela KALLENBACH , Emmanouil ANGELAKAS , Mieczysław Edmund JANOWSKI , Joel HASSE FERREIRA  
Ingiven : 09-04-2008
Frist : 15-07-2008
Datum för antagande : 02-09-2008
Antagen text (med listan över undertecknare) : P6_TA(2008)0389
Antal undertecknare : 454 - 10-07-2008