• Ramona Nicole   MĂNESCU  

Ramona Nicole MĂNESCU : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 8:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn på internet  
- P8_DCL(2016)0056 - Bortfaller  
Kostas CHRYSOGONOS , Monika SMOLKOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Professor Dubravka ŠUICA , António MARINHO E PINTO , Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI , Takis HADJIGEORGIOU , Tadeusz ZWIEFKA , Kostadinka KUNEVA , Ramona Nicole MĂNESCU  
Ingiven : 06-06-2016
Frist : 06-09-2016
Antal undertecknare : 85 - 07-09-2016
Skriftlig förklaring om små och medelstora EU-företags internationalisering  
- P8_DCL(2016)0038 - Bortfaller  
Maria GRAPINI , Cristian-Silviu BUŞOI , Ramona Nicole MĂNESCU , Nicola CAPUTO , Nicola DANTI , Isabella DE MONTE , Ana GOMES , Theresa GRIFFIN , Marlene MIZZI , Georgi PIRINSKI , Olga SEHNALOVÁ , Ivan JAKOVČIĆ , Norica NICOLAI , Jozo RADOŠ  
Ingiven : 11-04-2016
Frist : 11-07-2016
Antal undertecknare : 152 - 12-07-2016
Skriftlig förklaring om nödvändigheten i att upprätthålla det strategiska partnerskapet med Konungariket Marocko  
- P8_DCL(2016)0005 - Bortfaller  
Rachida DATI , Hugues BAYET , Ramona Nicole MĂNESCU , Louis MICHEL , Gilles PARGNEAUX , Franck PROUST , Frédérique RIES , Robert ROCHEFORT , Siôn SIMON , Marc TARABELLA  
Ingiven : 18-01-2016
Frist : 18-04-2016
Antal undertecknare : 147 - 19-04-2016
Skriftlig förklaring om rätten till fri rörlighet för arbetskraften i Europa  
- P8_DCL(2015)0036 - Bortfaller  
Maria GRAPINI , Viorica DĂNCILĂ , Silvia COSTA , Miriam DALLI , Monika BEŇOVÁ , Marlene MIZZI , Olga SEHNALOVÁ , Miltiadis KYRKOS , Evelyne GEBHARDT , Theresa GRIFFIN , Daniel BUDA , Ramona Nicole MĂNESCU , Renate WEBER , Norica NICOLAI , Iliana IOTOVA  
Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 135 - 08-12-2015