Ramona Nicole MĂNESCU : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 

Suppleant 

Utskottet för internationell handel 
Utskottet för transport och turism 
Underutskottet för mänskliga rättigheter 
Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön 

Kontakt