Theodor Dumitru STOLOJAN : Hem 

Ledamot 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt