Csaba SÓGOR : Hem 

Ledamot 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Suppleant 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) 

Senaste aktiviteter 

Kamerun EN  
- P8_CRE-PROV(2019)04-18(4-113-0000)  
Inlägg i plenum 

Kontakt