László TŐKÉS : Hem 

Vice ordförande 

Underutskottet för mänskliga rättigheter 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen för förbindelserna med Bosnien och Hercegovina och Kosovo 

Suppleant 

Utskottet för framställningar 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Senaste aktiviteter 

Kontakt