Marit PAULSEN

Inlägg under plenarsammanträden

16

Gränsvärden för radioaktivitet efter en kärnenergiolycka (debatt)

09-07-2015 P8_CRE-REV(2015)07-09(9)

Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen 2013 (A8-0015/2015 - Marc Tarabella)

10-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-10(12.10)

Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (A8-0019/2015 - Morten Messerschmidt)

10-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-10(12.11)

Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel (B8-0097/2015)

11-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-11(10.20)

Ursprungslandsmärkning av kött i bearbetade livsmedel (debatt)

09-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-09(14)

Kommissionens delegerade förordning (EU) om upprättande av en utkastplan i Östersjön (B8-0319/2014)

17-12-2014 P8_CRE-PROV(2014)12-17(11.19)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

4

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om veterinärmedicinska läkemedel

AGRI
23-07-2015 AGRI_AD(2015)552056

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

1

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om nya livsmedel

AGRI
10-11-2014 AGRI_AD(2014)537498

Individuella förslag till resolution

1

  Motion for a resolution on the creation of an animal welfare ‘one-stop shop’

15-12-2014 B8-0374/2014

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om pollinatörer, honungsbins hälsa och biodlingssektorn

07-09-2015 P8_DCL(2015)0043 Bortfaller

Detaljer

Ramon TREMOSA i BALCELLS , Mark DEMESMAEKER , Marco ZULLO , Morten Helveg PETERSEN , Marit PAULSEN , Ulrike MÜLLER , Paolo DE CASTRO , Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA , Ian DUNCAN , Andreas SCHWAB

Ingiven : 07-09-2015
Frist : 07-12-2015
Antal undertecknare : 82 - 08-12-2015

Skriftlig förklaring om skapandet av en kontaktpunkt för djurs välfärd

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Bortfaller

Detaljer

Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ

Ingiven : 27-05-2015
Frist : 27-08-2015
Antal undertecknare : 84 - 26-08-2015

Skriftliga frågor

1

Muntliga frågor

2

En ny strategi för djurs välbefinnande för 2016-2020

21-09-2015 O-000105/2015 Kommissionen

EU:s innovationssystem för jordbruket

30-04-2015 O-000045/2015 Kommissionen