Elena VALENCIANO
 • Elena
  VALENCIANO
 • Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
 • Vice ordförande
 • Spanien Partido Socialista Obrero Español
 • Född: 18 september 1960, Madrid

Politiska grupper

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Europeiska socialdemokratiska partiets grupp - Ledamot
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet - Ledamot
 • 01.07.2014 / 12.12.2016 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot
 • 13.12.2016 / 16.04.2018 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande
 • 17.04.2018 ... : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Vice ordförande

Nationella partier

 • 20.07.1999 / 19.07.2004 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)
 • 20.07.2004 / 31.03.2008 : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista Obrero Español (Spanien)

Ordförande

 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Underutskottet för mänskliga rättigheter

Vice ordförande

 • 14.09.2017 ... : Särskilda utskottet för terrorismfrågor

Ledamot

 • 21.07.1999 / 17.02.2000 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 21.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 06.10.1999 / 14.01.2002 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Polen
 • 18.02.2000 / 14.01.2002 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
 • 13.12.2000 / 29.11.2001 : Tillfälligt utskott för humangenetik och annan ny teknik inom den moderna medicinen
 • 17.01.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor
 • 17.01.2002 / 06.02.2002 : Utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi
 • 06.02.2002 / 19.07.2004 : Europaparlamentets ledamöter i den gemensamma parlamentariska församlingen för konventionen mellan stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet och Europeiska unionen (AVS-EU)
 • 07.02.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för utveckling
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15.09.2004 / 14.03.2007 : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Det tillfälliga utskottet för CIA:s påstådda användning av europeiska länder för transport och illegal internering av fångar
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för utveckling
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Underutskott för mänskliga rättigheter
 • 15.03.2007 / 31.03.2008 : Delegationen för förbindelserna med Japan
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottsordförandekonferensen
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 14.07.2014 / 01.02.2017 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 19.01.2017 ... : Underutskottet för mänskliga rättigheter
 • 19.01.2017 ... : Utskottet för utrikesfrågor
 • 02.02.2017 ... : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 12.09.2017 / 13.09.2017 : Särskilda utskottet för terrorismfrågor

Suppleant

 • 22.07.1999 / 14.01.2002 : Utskottet för sysselsättning och socialfrågor
 • 17.01.2002 / 29.01.2002 : Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
 • 07.02.2002 / 12.03.2002 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 13.03.2002 / 19.07.2004 : Utskottet för utveckling och samarbete
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 31.01.2007 / 31.03.2008 : Utskottet för transport och turism
 • 14.03.2007 / 31.03.2008 : Delegationen för förbindelserna med Mashrekländerna
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för framställningar
 • 14.07.2014 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen
 • 19.01.2017 / 12.10.2017 : Utskottet för framställningar
 • 02.02.2017 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet
 • 13.10.2017 ... : Utskottet för internationell handel

Sagt och gjort i kammaren, 6:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

21

Hur dialogerna och samråden om mänskliga rättigheter fungerar med tredjeländer (debatt)

05-09-2007 P6_CRE(2007)09-05(14)

En färdplan för jämställdhet 2006-2010 (debatt)

12-03-2007 P6_CRE(2007)03-12(19)

Moratorium för dödsstraff (debatt)

31-01-2007 P6_CRE(2007)01-31(15)

Dödsdomar mot sjukvårdspersonal i Libyen (debatt)

17-01-2007 P6_CRE(2007)01-17(7)

Rådets årsrapport om de mänskliga rättigheterna (debatt)

12-12-2006 P6_CRE(2006)12-12(19)

Situationen i Darfur (debatt)

27-09-2006 P6_CRE(2006)09-27(9)

Utveckling och migration (debatt)

06-07-2006 P6_CRE(2006)07-06(3)

Situationen för fångar i Guantanamo (debatt)

31-05-2006 P6_CRE(2006)05-31(12)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över en färdplan för jämställdhet 2006–2010

DEVE
07-11-2006 DEVE_AD(2006)378600

Förslag till resolutioner

70

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om fallet med den afghanske journalisten Perwiz Kambakhsh

12-03-2008 RC-B6-0112/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of the journalist Perwez Kambakshh

11-03-2008 B6-0118/2008

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Norra Kivu

20-02-2008 RC-B6-0080/2008

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le Nord Kivu

19-02-2008 B6-0085/2008

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in the Democratic Republic of Congo

15-01-2008 B6-0044/2008

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kvinnors rättigheter i Saudiarabien

12-12-2007 RC-B6-0526/2007

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tvångsprostituerade så kallade tröstekvinnor

12-12-2007 RC-B6-0525/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on Comfort Women

11-12-2007 B6-0542/2007

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  MOTION FOR A RESOLUTION on Women's Rights in Saudi Arabia

11-12-2007 B6-0540/2007

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om Somalia

14-11-2007 RC-B6-0454/2007

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om handel med kvinnor för prostitution i Europeiska unionen

10-03-2008 P6_DCL(2008)0018 Bortfaller

Detaljer

Corina CREȚU , Gabriela CREȚU , Mary HONEYBALL , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Elena VALENCIANO

Ingiven : 10-03-2008
Frist : 19-06-2008
Antal undertecknare : 189 - 19-06-2008

Skriftlig förklaring om vikten av att se till att affärsresenärer inte utnyttjar kvinnor och barn som tvingats in i prostitution

24-10-2005 P6_DCL(2005)0062 Bortfaller

Detaljer

Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY

Ingiven : 24-10-2005
Frist : 24-01-2006
Antal undertecknare : 265 - 24-01-2006

Parlamentsfrågor

54

Förslag om att införa ett rättsligt kontrakt för legala invandrare

25-02-2008 E-1277/2008 Kommissionen

Gripandet av Riad Seif och andra undertecknare av Damaskusförklaringen

08-02-2008 E-0815/2008 Kommissionen

Gripandet av Riad Seif och andra undertecknare av Damaskusförklaringen

08-02-2008 E-0814/2008 Rådet

Nedläggningen av kvinnotidskriften Zanan i Iran

07-02-2008 E-0775/2008 Kommissionen

Dödsstraff mot journalist i Afghanistan

30-01-2008 P-0542/2008 Rådet

Fängelse på militärbasen i Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0232/2008 Kommissionen

Fängelse på militärbasen i Bagram (Afghanistan)

17-01-2008 E-0231/2008 Rådet

Adoptioner i Nepal

12-10-2007 E-5223/2007 Kommissionen

Legosoldater från säkerhetsföretaget Blackwater

04-10-2007 P-5046/2007 Rådet

Sagt och gjort i kammaren, 5:e valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

20

Kvinnor i sydöstra Europa

22-04-2004 P5_CRE(2004)04-22(6)

Filippinerna: Upphävande av moratorium för dödsstraff

18-12-2003 P5_CRE(2003)12-18(8)

Jämställdhet mellan könen i utvecklingssamarbetet

17-12-2003 P5_CRE(2003)12-17(11)

”Subventionspaket” (gemenskapens handlingsprogram för främjande)

20-11-2003 P5_CRE(2003)11-20(1)

Omröstning

22-10-2003 P5_CRE(2003)10-22(4)

Kvinnors rättigheter

21-10-2003 P5_CRE(2003)10-21(8)

Hälsa och fattigdomsbekämpning i utvecklingsländerna

03-09-2003 P5_CRE(2003)09-03(11)

Daphne II-programmet (2004-2008)

02-09-2003 P5_CRE(2003)09-02(13)

Bröstcancer

05-06-2003 P5_CRE(2003)06-05(1)

Fattigdomsbekämpningen i utvecklingsländerna

14-05-2003 P5_CRE(2003)05-14(12)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkande om kvinnlig könsstympning (Hughesförfarande) - utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

FEMM
17-07-2001 A5-0285/2001

Förslag till resolutioner

12

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om reform av narkotikakonventionerna

23-12-2002 B5-0541/2002

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om dialogen med Iran rörande mänskliga rättigheter

23-10-2002 RC-B5-0548/2002

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om tvångsäktenskap

07-10-2002 B5-0438/2002

  Proposition de résolution sur la condamnation à mort d'Amina Lawal au Nigéria

02-09-2002 B5-0470/2002

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Proposal for a resolution On women's human rights violation in Nigeria

08-04-2002 B5-0236/2002

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kvinnor i Afghanistan

12-12-2001 RC-B5-0763/2001

  Proposition de Résolution (ART. 50) Sur les femmes en Afghanistan

10-12-2001 B5-0766/2001

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Parlamentsfrågor

30

Undersökning av stipendier från spanska sysselsättningsministeriet

11-02-2004 E-0496/2004 Kommissionen

Idrottsföreningars diskriminering av barn i Spanien

11-12-2003 P-3911/2003 Kommissionen

Konsekvenser för flora och fauna till följd av utbyggnaden av hamnen i Altea

09-12-2003 E-3668/2003 Kommissionen

Hiv/aids i Kina

09-10-2003 P-3053/2003 Kommissionen

Dödsfall och försvinnanden bland kvinnor och flickor i Ciudad Juárez

03-09-2003 H-0533/2003 Rådet

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T07135
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels