Gianni PITTELLA

Inlägg under plenarsammanträden

145

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (debatt)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Situationen i fråga om rättsstatlighet och demokrati i Polen (debatt) (2)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Paradisdokumenten (debatt)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(2)

Skydd av journalister och mediefriheten i Malta: fallet Daphne Caruana Galizia (debatt)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(16)

Förberedelse av Europeiska rådets möte den 19–20 oktober 2017 (debatt)

04-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-04(7)

Läget i förhandlingarna med Förenade kungariket (debatt)

03-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-03(3)

Institutionella förslag till resolution

34

Förslag till resolution om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

11-12-2017 B8-0677/2017

Gemensamt förslag till resolution om bekämpandet av sexuella trakasserier och övergrepp i EU

25-10-2017 RC-B8-0576/2017

Förslag till resolution om läget i förhandlingarna med Förenade kungariket

28-09-2017 B8-0538/2017

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Italien efter jordskalven

28-11-2016 RC-B8-1285/2016

Förslag till resolution om situationen i Italien efter jordskalven

23-11-2016 B8-1288/2016

Gemensamt förslag till resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet

23-11-2016 RC-B8-1276/2016

Förslag till resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet

22-11-2016 B8-1283/2016

Skriftliga förklaringar

1

Skriftlig förklaring om kronisk, icke cancerrelaterad smärta hos människor över 65

12-09-2016 P8_DCL(2016)0065 Bortfaller

Detaljer

Giovanni LA VIA , Elisabetta GARDINI , Françoise GROSSETÊTE , Gianni PITTELLA , Cristian-Silviu BUŞOI , Alessandra MUSSOLINI , Ian DUNCAN , Francesc GAMBÚS , Santiago FISAS AYXELÀ , Remo SERNAGIOTTO , Mercedes BRESSO , Pavel POC

Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 136 - 13-12-2016

Muntliga frågor

3

EU:s politik och åtgärder för att skydda barn i samband med migration

17-10-2016 O-000126/2016 Kommissionen

Åtgärder för att öka säkerheten på järnvägarna i Europa

21-12-2015 O-000161/2015 Kommissionen

Konkurrenskraft i EU:s stålindustri

20-11-2014 O-000088/2014 Kommissionen