• Konstantinos   ALYSSANDRAKIS  

Konstantinos ALYSSANDRAKIS : Betänkanden i egenskap av föredragande - 5:e valperioden 

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 52a

Betänkande om kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet , Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén" Nästa steg i radiospektrumpolitiken - Resultat från det offentliga samrådet om grönboken" - utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi  
- A5-0122/2000 -  
-
ITRE 
Betänkande om kommissionens arbetsdokument "att stärka enhetligheten i den europæieks arymdpolitiken" - utskottet för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi  
- A5-0119/2000 -  
-
ITRE