Geoffrey VAN ORDEN : Hem 

Ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Indien 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 
Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för säkerhet och försvar 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling 

Senaste aktiviteter 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (A8-0392/2018 - David McAllister) EN  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt