Geoffrey VAN ORDEN : Hem 

Ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Indien 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 
Utskottet för utrikesfrågor 
Underutskottet för säkerhet och försvar 

Suppleant 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet 
Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling 

Senaste aktiviteter 

Zimbabwe  
- P8_CRE-PROV(2019)02-14(8.2)  
Inlägg i plenum 

Kontakt