Geoffrey VAN ORDEN
 • Geoffrey
  VAN ORDEN
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Vice ordförande
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 10 april 1945, Waterlooville

Inlägg under plenarsammanträden

57

Debatt med Frankrikes president Emmanuel Macron om Europas framtid (debatt)

17-04-2018 P8_CRE-PROV(2018)04-17(4)

Situationen i Zimbabwe (debatt)

06-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-06(14)

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(12)

Vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp (debatt) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(12)

EU:s politiska förbindelser med Indien (kortfattad redogörelse)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(20)

EU:s försvarsplan och Europas framtid (debatt om en aktuell fråga)

04-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-04(12)

Glyfosat och tillståndsförfaranden (debatt)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Kommissionens svar på skriftliga frågor (debatt)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(17)

Zimbabwe, fallet med pastor Evan Mawarire

16-03-2017 P8_CRE-REV(2017)03-16(3.1)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

7

BETÄNKANDE om vapenexport: genomförande av den gemensamma ståndpunkten 2008/944/Gusp

AFET
18-07-2017 A8-0264/2017

BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Indien

AFET
28-06-2017 A8-0242/2017

BETÄNKANDE om privata säkerhetsföretag

AFET
17-05-2017 A8-0191/2017

BETÄNKANDE om en europeisk försvarsunion

AFET
31-10-2016 A8-0316/2016

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upprättandet av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i Europeiska unionen

AFET
22-03-2018 AFET_AD(2018)616888

YTTRANDE över en rymdstrategi för Europa

AFET
31-05-2017 AFET_AD(2017)601237

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

3

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt försvarsindustriellt utvecklingsprogram som syftar till att stödja konkurrenskraften och innovationskapaciteten inom unionens försvarsindustri

AFET
25-01-2018 AFET_AD(2018)612300

YTTRANDE över en ny handelsram mellan EU och Turkiet och en modernisering av tullunionen

AFET
01-03-2017 AFET_AD(2017)597544

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om en europeisk gräns- och kustbevakning och om upphävande av förordning (EG) nr 2007/2004, förordning (EG) nr 863/2007 och rådets beslut 2005/267/EG

AFET
20-05-2016 AFET_AD(2016)580484

Institutionella förslag till resolution

94

  Motion for a resolution on Madagascar

13-11-2017 B8-0641/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Freedom of expression in Sudan, notably the case of Mohamed Zine El Abidine

13-11-2017 B8-0634/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Gabon: repression of the opposition

11-09-2017 B8-0522/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on Eritrea, notably the cases of Abune Antonios and Dawit Isaak

03-07-2017 B8-0470/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the situation in Burundi

03-07-2017 B8-0468/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on the situation of human rights in Indonesia

12-06-2017 B8-0424/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om den humanitära situationen i Jemen

12-06-2017 B8-0407/2017

Gemensamt förslag till resolution om EU:s strategi för Syrien

17-05-2017 RC-B8-0331/2017

  Motion for a resolution on Zambia, particularly the case of Hakainde Hichilema

15-05-2017 B8-0361/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution on South Sudan

15-05-2017 B8-0359/2017

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om bevarande och skydd av asiatiska elefanter

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Bortfaller

Detaljer

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Ingiven : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Antal undertecknare : 87 - 15-01-2016

Skriftlig förklaring om kanalisering av EU-stöd till terrororganisationer

09-02-2015 P8_DCL(2015)0005 Bortfaller

Detaljer

Michael THEURER , Antanas GUOGA , Petras AUŠTREVIČIUS , Johannes Cornelis van BAALEN , Tunne KELAM , Lars ADAKTUSSON , Indrek TARAND , Geoffrey VAN ORDEN , Ryszard CZARNECKI , Bas BELDER , Monika BEŇOVÁ

Ingiven : 09-02-2015
Frist : 09-05-2015
Antal undertecknare : 65 - 11-05-2015

Skriftliga frågor

23

  European Defence Fund

12-07-2017 P-004723/2017 Kommissionen

  Cypriot reunification talks

05-12-2016 P-009220/2016 Kommissionen

  Cyprus reunification talks

30-11-2016 E-009064/2016 Rådet

  Article 50

07-11-2016 P-008400/2016 Rådet

  EU-India Free Trade Agreement

19-04-2016 P-003131/2016 Kommissionen

  Deportation powers

18-04-2016 E-003092/2016 Kommissionen

  Sri Lankan fish exports to the EU

19-02-2016 E-001471/2016 Kommissionen

  EU financial support for the Palestine Authority

18-01-2016 E-000321/2016 Kommissionen

  Firearms Directive

11-12-2015 E-015700/2015 Kommissionen

  EU funding for the African Union

11-12-2015 P-015699/2015 Kommissionen

Muntliga frågor

3

Ökat terroristhot

14-12-2015 O-000160/2015 Rådet

Boko Haram

02-02-2015 O-000010/2015 Kommissionen

Boko Haram

02-02-2015 O-000009/2015 Rådet

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M049
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M049
  1047 Brussels