Jacqueline FOSTER
 • Jacqueline
  FOSTER
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Conservative Party

Inlägg under plenarsammanträden

19

Stängning av elfenbensmarknaden i EU för att bekämpa tjuvskytte (debatt)

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(21)

Bestämmelserna beträffande sommartid (debatt)

08-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-08(7)

Högtidligt möte - Slovakien

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(9)

En luftfartsstrategi för EU (debatt)

16-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-16(2)

Internationella luftfartsavtal (debatt)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(20)

Tillämpningen av direktivet om posttjänster (debatt)

14-09-2016 P8_CRE-PROV(2016)09-14(18)

Tillträde till marknaden för hamntjänster och finansiell insyn i hamnar (debatt)

07-03-2016 P8_CRE-REV(2016)03-07(14)

Inledandet av förhandlingar om frihandelsavtal med Australien och Nya Zeeland (debatt)

21-01-2016 P8_CRE-REV(2016)01-21(5)

Hållbar rörlighet i städer (A8-0319/2015 - Karima Delli)

02-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-02(20.5)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

11

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av konkurrensen inom luftfarten, och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 868/2004

TRAN
28-03-2018 A8-0125/2018

BETÄNKANDE om en luftfartsstrategi för Europa

TRAN
02-02-2017 A8-0021/2017

Yttranden i egenskap av föredragande

2

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av direktiv 2003/87/EG för att förlänga nuvarande begränsade räckvidd för luftfartsverksamhet och förbereda för genomförande av en global marknadsbaserad åtgärd från och med 2021

TRAN
20-06-2017 TRAN_AD(2017)604687

YTTRANDE över årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik

TRAN
14-11-2016 TRAN_AD(2016)585808

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

5

  OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the space programme of the Union and the European Union Agency for the Space Programme and repealing Regulations (EU) No 912/2010, (EU) No 1285/2013, (EU) No 377/2014 and Decision 541/2014/EU

TRAN
11-10-2018 TRAN_AD(2018)626706

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för det gemensamma Sesar-företaget för budgetåret 2016

TRAN
22-02-2018 TRAN_AD(2018)612370

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförande av budgeten för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2016

TRAN
21-02-2018 TRAN_AD(2018)613585

YTTRANDE över en rymdstrategi för Europa

TRAN
02-06-2017 TRAN_AD(2017)601249

YTTRANDE över Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009 vad gäller minskning av förorenande utsläpp från vägfordon

TRAN
19-06-2015 TRAN_AD(2015)554829

Institutionella förslag till resolution

1

Förslag till resolution om det framtida luftfartspaketet

04-11-2015 B8-1150/2015

Individuella förslag till resolution

1

  Motion for a resolution on the creation of an animal welfare ‘one-stop shop’

15-12-2014 B8-0374/2014

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om bevarande och skydd av asiatiska elefanter

14-10-2015 P8_DCL(2015)0062 Bortfaller

Detaljer

Jacqueline FOSTER , Geoffrey VAN ORDEN , Janusz WOJCIECHOWSKI , Ian DUNCAN , Renate SOMMER , Marlene MIZZI , Jeppe KOFOD , Jean LAMBERT , Keith TAYLOR , Anja HAZEKAMP , Stefan ECK

Ingiven : 14-10-2015
Frist : 14-01-2016
Antal undertecknare : 87 - 15-01-2016

Skriftlig förklaring om skapandet av en kontaktpunkt för djurs välfärd

27-05-2015 P8_DCL(2015)0022 Bortfaller

Detaljer

Jacqueline FOSTER , Janusz WOJCIECHOWSKI , Anja HAZEKAMP , Marlene MIZZI , Jörg LEICHTFRIED , Pavel POC , Marit PAULSEN , Catherine BEARDER , Ivo VAJGL , Keith TAYLOR , Franc BOGOVIČ

Ingiven : 27-05-2015
Frist : 27-08-2015
Antal undertecknare : 84 - 26-08-2015

Skriftliga frågor

1

  Potential interference in aviation and maritime communications systems

16-01-2018 P-000209/2018 Kommissionen

Muntliga frågor

12

EU-förbud mot användning av vilda djur på cirkus

16-05-2017 O-000042/2017 Kommissionen

EU-förbud mot användning av vilda djur på cirkus

14-02-2017 O-000013/2017 Kommissionen

Transport av produktionsdjur till Turkiet

24-06-2016 O-000096/2016 Kommissionen

EU-förbud mot användningen av vilda djur på cirkus

16-06-2016 O-000090/2016 Kommissionen

Tysklands lag om minimilön och överträdelseförfarandet

25-05-2016 O-000083/2016 Kommissionen

Tysklands lag om minimilön

24-05-2016 O-000081/2016 Kommissionen

EU-förbud mot användning av vilda djur på cirkus

11-02-2016 O-000026/2016 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

2

 

Bestämmelserna beträffande sommartid (B8-0070/2018, B8-0071/2018)

08-02-2018

The UK Conservative delegation voted against both resolutions tabled by the TRAN committee and by 38 MEPs. Regarding the TRAN resolution, we take issue with its finding that there is conclusive proof that the biannual clock change has significant negative effects on human health, agriculture and road safety. We do recognise the value of the existing directive in terms of providing a unified approach regarding the precise timing of the biannual clock changes. However, we see no need for a revision of the directive nor do we consider asking the Commission to conduct a comprehensive study on this to be good value for taxpayers’ money. Furthermore, on the grounds of subsidiarity, we see no need for an EU-wide proposal to replace the biannual clock change. Finally, we also note that the UK Government has currently has no plans to make any changes to daylight savings arrangements. Accordingly, Conservative MEPs decided to vote against both resolutions.

 

En luftfartsstrategi för EU (A8-0021/2017 - Pavel Telička)

16-02-2017

With regret, the UK Conservative delegation voted against this report. We welcomed the Commission’s proposed strategy and the rapporteur’s focus on improving connectivity, boosting competitiveness and keeping a market-driven perspective. We agree that protectionism is not the answer and that comprehensive external aviation agreements are the best way to set a framework for free and fair competition. We also firmly believe that attracting foreign investment is important for the competitiveness of European airlines, and that EU or national legislation should not hamper this.
However, we believe it was wholly unacceptable to grant the Committee on Employment and Social Affairs (EMPL) such wide competence under Rule 54 regarding the social agenda of the Strategy. In particular, we oppose EMPL’s calls for clarification and consistent application of the ‘home base’ criterion for airlines, which we see as an attack on the business model of carriers, and its groundless claims of a significant safety risk to passengers caused by alleged ‘social abuses’ of pilots and crew members and alleged bogus employment contracts. We highlight that European airlines are regulated to the most stringent safety standards and we therefore question the lack of an evidential basis for this report’s conclusions. Consequently, we were obliged to vote against this report.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  06M113
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11044
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadresser

 • Constituency address : Maritime Knowledge Hub
  3 Vanguard Way, Birkenhead
  CH41 9HX Wirral
 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 06M113
  1047 Brussels