Daniel HANNAN : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Ledamot 

Utskottet för framställningar 

Suppleant 

Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Senaste aktiviteter 

Kontakt