Nirj DEVA : Hem 

Ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön 

Vice ordförande 

Utskottet för utveckling 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över interimsbetänkandet om den fleråriga budgetramen 2021–2027 – parlamentets ståndpunkt i syfte att nå en överenskommelse  
- DEVE_AD(2018)626679 -  
-
DEVE 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt