Nirj DEVA : Hem 

Ordförande 

Delegationen för förbindelserna med Koreahalvön 

Vice ordförande 

Utskottet för utveckling 

Ledamot 

CPDE  
Delegationsordförandekonferensen 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan  
- DEVE_AD(2018)627027 -  
-
DEVE 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående, på unionens vägnar, av samarbetsavtalet om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan  
- DEVE_AD(2018)623970 -  
-
DEVE 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 
Nirj DEVA  
Nirj DEVA 

På Europaparlamentets NEWSHUB

  • Well done Vicky. Very oroud of your wirk to ease back pain. https://t.co/csVmKia4Um 

    Utstationerade:  
    på twitter 
  • A very "British" Brexit speech. A moment of light relief in Strasbourgh; leaving translators with apoplexy. @SkyNewsBreak @GuidoFawkes @amgsharpe @RW_UNP @toryboypierce @sajidjavid @IainDale @BorisJohnson @theresa_may Have a look. https://t.co/ahaeD8VbpF 

    Utstationerade:  
    på twitter 

Kontakt