Petr MACH : 8:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 01-07-2014 / 15-10-2014 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Ledamot av presidiet
  • 16-10-2014 / 19-10-2014 : Grupplösa
  • 20-10-2014 / 31-08-2017 : Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa - Vice ordförande

Nationella partier 

  • 01-07-2014 / 31-08-2017 : Strana svobodných občanů (Tjeckien)

Ledamot 

  • 01-07-2014 / 13-07-2014 : Budgetutskottet
  • 01-07-2014 / 03-07-2016 : Utskottet för konstitutionella frågor

Suppleant 

  • 01-07-2014 / 16-07-2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11

Förslag till resolutioner 
Resolutionsförslag läggs fram om aktuella frågor, på begäran av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av ledamöterna. Omröstning hålls i plenum. Artikel 123, artikel 128, artikel 130b, artikel 135

Muntliga frågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 128

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga förklaringar 
Ledamöterna kan lämna in skriftliga förklaringar till hur de röstat i plenum. Artikel 183

Avtal mellan EU, Island, Liechtenstein och Norge om en finansiell mekanism för EES för perioden 2014–2021 (A8-0072/2017 - David Borrelli) CS  
 

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s podmínkou, že země, které nejsou v EU, musí platit za přístup na jednotný trh EU. Podle dohody mají Island, Lichtenštejnsko a Norsko v letech 2014–2021 zaplatit na dotacích do zemí EU 2,8 miliardy eur (78 miliard korun), což je dokonce o 11 % více než v předchozím období. Podle Komise tyto dotace „významně přispějí k dosažení celkových cílů strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.“ Já jsem naopak pro volný obchod bez dotací.

Gränsöverskridande portabilitet för innehållstjänster online på den inre marknaden (A8-0378/2016 - Jean-Marie Cavada) CS  
 

Hlasoval jsem proti. Nesouhlasím s návrhem, aby předplatitelé internetových televizí a videí měli automaticky nárok vidět své služby i ze zahraničí. EU tak zasahuje do již uzavřených smluv. Podle mě má být věcí dohody poskytovatele internetové předplacené služby a jeho zákazníka, z jakého státu se za dané předplatné může na službu dívat. Kontrakt dvou smluvních stran má být posvátný a nařízení EU by ho nemělo měnit.

Att nå en tvåstatslösning i Mellanöstern (RC-B8-0345/2017, B8-0345/2017, B8-0346/2017, B8-0347/2017, B8-0348/2017, B8-0352/2017, B8-0354/2017) CS  
 

Hlasoval jsem proti. Jestli v Izraeli a na sporném území Západního břehu Jordánu vznikne Palestinský stát, má být věcí dohody Izraele a Palestinců, nikoliv rozhodnutím EU. Není důvod striktně žádat vznik Palestinského státu „v hranicích roku 1967“ – takové vytvoření Palestinského státu by vytvořilo ze stovek tisíců Izraelců a desítek židovských měst menšinu v Palestinském státě a rozdělilo by město Jeruzalém. Nemohl jsem ani podpořit požadavek zdůrazňující, aby se na izraelská města na Západním břehu nevztahovala dohoda o volném obchodu mezi EU a Izraelem. Naopak, podporuji volný obchod s Izraelem, včetně palestinských území a včetně izraelských měst na Západním břehu – v oblasti Judeje a Samaří.

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 130, bilaga II

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen