Pavel SVOBODA : Hem 

Ordförande 

Utskottet för rättsliga frågor 

Ledamot 

CPCO  
Utskottsordförandekonferensen 
Delegationen till den parlamentariska stabiliserings- och associeringskommittén för EU–Montenegro 

Suppleant 

Utskottet för transport och turism 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Kontakt