• Eduard   KUKAN  

Eduard KUKAN : Betänkanden i egenskap av skuggföredragande - 8:e valperioden 

För varje betänkande i det ansvariga utskottet utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

BETÄNKANDE om EU:s politiska förbindelser med Asean  
- A8-0243/2017 -  
-
AFET