• Eduard   KUKAN  

Eduard KUKAN : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 7:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om skydd för konsumenter av finansiella tjänster mot ocker  
- P7_DCL(2013)0017 - Bortfaller  
Monika BEŇOVÁ , Vladimír MAŇKA , Richard FALBR , Libor ROUČEK , Claude MORAES , Thijs BERMAN , Eduard KUKAN , Zuzana ROITHOVÁ , Jiří MAŠTÁLKA , Sergej KOZLÍK , Bart STAES  
Ingiven : 07-10-2013
Frist : 07-01-2014
Antal undertecknare : 78 - 08-01-2014
Skriftlig förklaring om faran med nationalism, anti-semitism och andra former av etnisk tolerans bland rörelser som är motståndare till det europeiska projektet  
- P7_DCL(2013)0015 - Bortfaller  
Boris ZALA , Elmar BROK , Rebecca HARMS , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Eduard KUKAN , Olga SEHNALOVÁ , Marek SIWIEC , Hannu TAKKULA , Indrek TARAND , Sir Graham WATSON , Cecilia WIKSTRÖM  
Ingiven : 07-10-2013
Frist : 07-01-2014
Antal undertecknare : 150 - 08-01-2014