Isabella LÖVIN

Inlägg under plenarsammanträden

2

FN:s klimattoppmöte 2014 (New York den 23 september 2014) (debatt)

16-09-2014 P8_CRE-REV(2014)09-16(17)

FN:s klimattoppmöte 2014 (New York den 23 september 2014) (debatt) (2)

16-09-2014 P8_CRE-REV(2014)09-16(17)