Alf SVENSSON

Politiska grupper

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Kristdemokraterna (Sverige)

Vice ordförande

  • 30.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Ledamot

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utveckling
  • 16.09.2009 / 29.09.2009 : Delegationen för förbindelserna med Sydafrika
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utveckling

Suppleant

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utrikesfrågor
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Israel
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utrikesfrågor

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

129

Religionsfrihet och kulturell mångfald (debatt)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

En europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd (debatt)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

En ram för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (A7-0047/2014 - Anne Delvaux, Konrad Szymański)

06-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-06(10.2)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Mänskliga rättigheter i världen 2012 och EU:s politik på området (debatt)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(19)

Att stärka EMU:s sociala dimension (B7-0496/2013)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(9.17)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

BETÄNKANDE om utveckling som drivs av handel

DEVE
04-04-2013 A7-0054/2013

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

3

Yttranden i egenskap av föredragande

4

YTTRANDE över handels- och investeringsdriven tillväxt för utvecklingsländer

DEVE
28-01-2013 DEVE_AD(2013)500536

YTTRANDE över översynen av EU:s strategi för mänskliga rättigheter

DEVE
09-10-2012 DEVE_AD(2012)492637

YTTRANDE över förslaget till betänkande med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om metoder för det eventuella inrättandet av ett europeiskt initiativ för demokrati

DEVE
01-02-2012 DEVE_AD(2012)476002

YTTRANDE över EU:s externa åtgärder för demokratisering

DEVE
04-05-2011 DEVE_AD(2011)460851

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

7

YTTRANDE över givarsamordning på EU-nivå av utvecklingsbistånd

AFET
28-10-2013 AFET_AD(2013)516945

YTTRANDE över situationen för underåriga utan medföljande vuxen

DEVE
24-04-2013 DEVE_AD(2013)506072

YTTRANDE över företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt

DEVE
18-12-2012 DEVE_AD(2012)498153

YTTRANDE över företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla

DEVE
06-12-2012 DEVE_AD(2012)498150

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av interimsavtalet om upprättande av en ram för ett avtal om ekonomiskt partnerskap mellan stater i östra och södra Afrika, å ena sidan, och Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å andra sidan

DEVE
06-12-2012 DEVE_AD(2012)497945

YTTRANDE om årsrapporten om mänskliga rättigheter och demokrati i världen 2011 och Europeiska unionens politik på området

DEVE
05-11-2012 DEVE_AD(2012)496493

YTTRANDE över migrationsflöden till följd av instabilitet: omfattning och roll för EU:s utrikespolitik

DEVE
04-03-2011 DEVE_AD(2011)454664

Förslag till resolutioner

37

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Irak

25-02-2014 RC-B7-0188/2014

Förslag till resolution om situationen i Irak

19-02-2014 B7-0191/2014

Gemensamt förslag till resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland

05-02-2014 RC-B7-0150/2014

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Egypten

05-02-2014 RC-B7-0145/2014

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Syrien

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Förslag till resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland

04-02-2014 B7-0156/2014

Förslag till resolution om situationen i Syrien

04-02-2014 B7-0155/2014

Parlamentsfrågor

17

Immunisering och vaccin inom ramen för DCI-budgeten

29-04-2013 E-004785/2013 Kommissionen

VP/HR - EU:s politik gentemot Rwanda i relation till situationen i östra DRK

17-12-2012 E-011504/2012 Kommissionen

Europeiska utvecklingsfonden (EUF) för Eritrea

12-07-2012 E-006967/2012 Kommissionen

Prioritera demokrati och mänskliga rättigheter i förbindelserna mellan EU och Kuba

20-06-2012 E-006099/2012 Kommissionen

VP/HR - Prioritera demokrati och mänskliga rättigheter i förbindelserna mellan EU och Kuba

20-06-2012 E-006098/2012 Kommissionen

En ansats baserad på mänskliga rättigheter i utvecklingssamarbetet

03-04-2012 E-003577/2012 Kommissionen

VP/HR - En ansats för utvecklingssamarbetet baserad på mänskliga rättigheter

03-04-2012 E-003569/2012 Kommissionen

Tolkning av regler för sjöfartsstöd

14-06-2011 E-006075/2011 Kommissionen

Tolkning av EU:s avfallsdirektiv

30-05-2011 E-005589/2011 Kommissionen

Kärnkraftssäkerheten i EU:s grannskap

20-04-2011 O-000103/2011 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen