Algirdas SAUDARGAS : Hem 

Ledamot 

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 

Suppleant 

Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Ukraina 
Delegationen för förbindelserna med Vitryssland 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Kontakt