Jiří HAVEL
 • Jiří
  HAVEL
 • Tjeckien
 • Född: 20 augusti 1957, Praha Död: 8 juli 2012

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 08.07.2012 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 08.07.2012 : Česká strana sociálně demokratická (Tjeckien)

Vice ordförande

 • 29.09.2009 / 08.07.2012 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Ledamot

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Budgetutskottet
 • 16.09.2009 / 28.09.2009 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
 • 19.01.2012 / 08.07.2012 : Budgetutskottet
 • 29.03.2012 / 08.07.2012 : Budgetkontrollutskottet

Suppleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 16.09.2009 / 08.07.2012 : Delegationen för förbindelserna med Albanien, Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro och Kosovo
 • 17.06.2010 / 30.06.2011 : Särskilda utskottet för de politiska utmaningarna och budgetmedlen för en hållbar Europeisk union efter 2013
 • 19.01.2012 / 21.03.2012 : Utskottet för transport och turism

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

44

Gemensam konsoliderad bolagsskattebas (debatt)

18-04-2012 P7_CRE-REV(2012)04-18(16)

Röstförklaringar

29-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-29(12)

A7-0062/2012 - BETÄNKANDE om beräkningen av Europaparlamentets inkomster och utgifter för budgetåret 2013

Utvidgningsrapport för Serbien (debatt)

28-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-28(16)

Utvidgningsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (debatt)

14-03-2012 P7_CRE-REV(2012)03-14(5)

Riktlinjerna för 2013 års budget – Övriga avsnitt (debatt)

15-02-2012 P7_CRE-REV(2012)02-15(15)

Röstförklaringar

02-02-2012 P7_CRE-REV(2012)02-02(16)

A7-0424/2011 - BETÄNKANDE om årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik

En rymdstrategi för Europeiska unionen (kortfattad redogörelse)

19-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-19(4)

Europeiska grannskapspolitiken (debatt)

13-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-13(14)

Röstförklaringar

01-12-2011 P7_CRE-REV(2011)12-01(7)

A7-0353/2011 - BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen för EU 2020-strategin och den europeiska grannskapspolitiken i enlighet med punkt 27 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

Parlamentsfrågor

4

  Single market in the EU

22-03-2012 E-003132/2012 Kommissionen

En europeisk strategi för Donauområdet

03-12-2009 O-0150/2009 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen