Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Ledamot
 • Tyskland Bündnis 90/Die Grünen
 • Född: 26 mars 1961, Bad Wildungen

Inlägg under plenarsammanträden

36

Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet (debatt)

11-12-2017 P8_CRE-PROV(2017)12-11(16)

CE-märkta gödselprodukter (debatt)

23-10-2017 P8_CRE-PROV(2017)10-23(17)

Glyfosat och tillståndsförfaranden (debatt)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmolja och avverkning av regnskogar (debatt)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Bedrägliga metoder inom den brasilianska köttbranschen (debatt)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Utsläpp av vissa luftföroreningar (debatt)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(7)

EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (debatt)

23-11-2016 P8_CRE-REV(2016)11-23(18)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

5

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

12

  OPINION on a European strategy for the promotion of protein crops – Encouraging the production of protein and leguminous plants in the European agriculture sector

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

YTTRANDE över rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

YTTRANDE över förberedelsen av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

YTTRANDE om ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

AGRI
29-01-2016 AGRI_AD(2016)569495

YTTRANDE över förbättrad innovation och ekonomisk utveckling i framtidens jordbruksdrift i EU

ENVI
22-12-2015 ENVI_AD(2015)569735

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av foder som innehåller läkemedel och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG

ENVI
18-06-2015 ENVI_AD(2015)546581

Förslag till resolutioner

6

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om främjande av ekologiska produkter i matsalar

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Bortfaller

Detaljer

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 75 - 25-01-2017

Skriftlig förklaring om matsvinn

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Bortfaller

Detaljer

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Ingiven : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal undertecknare : 179 - 17-04-2015

Parlamentsfrågor

36

Glyfosatrester och importer

23-11-2017 P-007195/2017 Kommissionen

  Study by Policy Department A - 'Economic Aspects of the Regulatory Framework in the Area of Fertilisers'

11-10-2017 P-006388/2017 Kommissionen

Större interpellation - Bränder i EU denna sommar

21-07-2017 O-000063/2017 Kommissionen

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Kommissionen

Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemierna i Europa

31-05-2017 O-000045/2017 Kommissionen

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Kommissionen

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Kommissionen

Större interpellation - Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

12-04-2017 O-000029/2017 Kommissionen

  Endocrine-disrupting chemicals (EDCs)

22-02-2017 E-001193/2017 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels