Martin HÄUSLING
 • Martin
  HÄUSLING
 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
 • Ledamot
 • Tyskland Bündnis 90/Die Grünen
 • Född: 26 mars 1961, Bad Wildungen

Inlägg under plenarsammanträden

38

Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (debatt)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter (debatt) (2)

18-04-2018 P8_CRE-REV(2018)04-18(22)

Ändringar av vissa förordningar på jordbruks- och landsbygdsutvecklingsområdet (debatt)

11-12-2017 P8_CRE-REV(2017)12-11(16)

CE-märkta gödselprodukter (debatt)

23-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-23(17)

Glyfosat och tillståndsförfaranden (debatt)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(10)

Palmolja och avverkning av regnskogar (debatt)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(19)

Bedrägliga metoder inom den brasilianska köttbranschen (debatt)

03-04-2017 P8_CRE-REV(2017)04-03(21)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

7

BETÄNKANDE om miniminormer för skydd av kaniner i uppfödning

AGRI
30-01-2017 A8-0011/2017

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

15

YTTRANDE över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget 2019

AGRI
21-06-2018 AGRI_AD(2018)619342

YTTRANDE över framtiden för livsmedel och jordbruk

ENVI
30-04-2018 ENVI_AD(2018)618229

YTTRANDE över genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitikens verktyg för unga jordbrukare i EU efter 2013 års reform

ENVI
22-03-2018 ENVI_AD(2018)615402

YTTRANDE över en europeisk strategi för främjande av proteingrödor – att uppmuntra till produktion av proteingrödor och baljväxter i det europeiska jordbruket

ENVI
11-12-2017 ENVI_AD(2017)610801

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Chile om handel med ekologiska produkter

AGRI
20-06-2017 AGRI_AD(2017)602946

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av bestämmelser om tillhandahållande på marknaden av CE-märkta gödselprodukter och om ändring av förordning (EG) nr 1069/2009 och (EG) nr 1107/2009

ENVI
02-06-2017 ENVI_AD(2017)597640

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning nr 525/2013 om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information som är relevant för klimatförändringen

AGRI
01-06-2017 AGRI_AD(2017)597534

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om finansiella regler för unionens allmänna budget och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 2012/2002, (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1305/2013, (EU) nr 1306/2013, (EU) nr 1307/2013, (EU) nr 1308/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och (EU) nr 652/2014 samt Europaparlamentets och rådets beslut nr 541/2014/EU

AGRI
12-05-2017 AGRI_AD(2017)599808

YTTRANDE över rätt finansieringsmix för Europas regioner: en avvägning mellan finansieringsinstrument och bidrag i EU:s sammanhållningspolitik

AGRI
01-03-2017 AGRI_AD(2017)595568

YTTRANDE över förberedelsen av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

AGRI
08-06-2016 AGRI_AD(2016)577060

Institutionella förslag till resolution

6

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om främjande av ekologiska produkter i matsalar

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Bortfaller

Detaljer

Eric ANDRIEU , Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ , Ivan JAKOVČIĆ , Fabio Massimo CASTALDO , Edouard MARTIN , Marco ZULLO , Martin HÄUSLING , Viorica DĂNCILĂ , Zbigniew KUŹMIUK , Daniel BUDA

Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 75 - 25-01-2017

Skriftlig förklaring om matsvinn

12-01-2015 P8_DCL(2015)0001 Bortfaller

Detaljer

Giovanni LA VIA , Richard ASHWORTH , Pilar AYUSO , Simona BONAFÈ , Michel DANTIN , Paolo DE CASTRO , Albert DESS , Gerben-Jan GERBRANDY , Martin HÄUSLING , Kateřina KONEČNÁ , Mairead McGUINNESS , James NICHOLSON , Czesław Adam SIEKIERSKI

Ingiven : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal undertecknare : 179 - 17-04-2015

Skriftliga frågor

32

  Bisphenol A in varnishes and coatings

19-06-2018 P-003320/2018 Kommissionen

  Role of waste-water treatment plants in the eutrophication of surface waters

02-05-2018 E-002445/2018 Kommissionen

  Equivalence agreement with the US on organic farming

20-03-2018 P-001708/2018 Kommissionen

  EU-Mercosur deal - small farmers and Fome Zero

31-01-2018 P-000539/2018 Kommissionen

Glyfosatrester och importer

23-11-2017 P-007195/2017 Kommissionen

  Use of vegetable juice concentrate in organic meat products

11-07-2017 E-004664/2017 Kommissionen

  EU funding for the bioethanol production plant and sugar refinery in Anklam, Mecklenburg-Western Pomerania

22-05-2017 E-003461/2017 Kommissionen

  Hunting of migratory bird species during spring in Malta

18-04-2017 E-002734/2017 Kommissionen

Muntliga frågor

9

Större interpellation - Bränder i EU denna sommar

21-07-2017 O-000063/2017 Kommissionen

Ökning av hiv-, tuberkulos- och hepatit C-epidemierna i Europa

31-05-2017 O-000045/2017 Kommissionen

Större interpellation - Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

12-04-2017 O-000029/2017 Kommissionen

Transfetter

13-07-2016 O-000106/2016 Kommissionen

Transfetter

13-07-2016 O-000105/2016 Rådet

Utbrottet av zikaviruset

24-02-2016 O-000030/2016 Kommissionen

Straffrihet i Spanien för brott begångna under Francoregimen

07-12-2015 O-000157/2015 Kommissionen

Kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier

13-02-2015 O-000017/2015 Kommissionen

Interpellationer

2

Större interpellation - Bränder i EU denna sommar

21-07-2017 G-000009/2017 Kommissionen

Större interpellation - Följderna av importskandalen med brasilianskt kött

12-04-2017 G-000004/2017 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  05F167
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T05066
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 05F167
  1047 Brussels