Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Polen)

Ledamot

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Centralamerika
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Suppleant

 • 16.07.2009 / 24.03.2010 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 16.09.2009 / 23.04.2012 : Delegationen för förbindelserna med Indien
 • 25.03.2010 / 18.01.2012 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för kultur och utbildning
 • 24.04.2012 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Arabiska halvön

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

139

Honung (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (debatt)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(14)

Gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen (debatt)

14-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-14(21)

Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (debatt)

10-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-10(12)

Genomförandet av ungdomsgarantin (debatt)

26-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-26(5)

Främjande av fri rörlighet genom förenkling av godtagandet av vissa officiella handlingar (debatt)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(13)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

BETÄNKANDE om att angripa ungdomsarbetslösheten: möjliga utvägar

EMPL
22-07-2013 A7-0275/2013

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

3

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över agendan för ny kompetens och arbetstillfällen

FEMM
19-07-2011 FEMM_AD(2011)464998

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

3

YTTRANDE över Europaparlamentets rekommendationer till kommissionen om tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga anställda för samma eller likvärdigt arbete

EMPL
28-03-2012 EMPL_AD(2012)478673

YTTRANDE över framtiden för sociala tjänster av allmänt intresse

FEMM
26-04-2011 FEMM_AD(2011)443061

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europaåret för aktivt åldrande (2012)

CULT
08-02-2011 CULT_AD(2011)452767

Förslag till resolutioner

29

Förslag till resolution om respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU

13-01-2014 B7-0025/2014

Förslag till resolution om ungdomsarbetslösheten

10-06-2013 B7-0270/2013

Gemensamt förslag till resolution om frihetsberövandet av människorättsaktivister i Zimbabwe

06-02-2013 RC-B7-0057/2013

  Motion for a resolution on Zimbabwe: Detention of human rights activists

04-02-2013 B7-0070/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Gemensamt förslag till resolution om läget för de mänskliga rättigheterna i Bahrain

16-01-2013 RC-B7-0029/2013

  Motion for a resolution on human rights situation in Bahrain

14-01-2013 B7-0039/2013

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om utredning av bilkraschen som dödade Oswaldo Payá

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Bortfaller

Detaljer

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 119 - 14-04-2014

Skriftlig förklaring om att utse den 30 maj till Europadagen för familjehem

24-02-2010 P7_DCL(2010)0010 Bortfaller

Detaljer

Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Barbara MATERA , Joachim ZELLER , Artur ZASADA , Wojciech Michał OLEJNICZAK

Ingiven : 24-02-2010
Frist : 17-06-2010
Antal undertecknare : 125 - 17-06-2010

Parlamentsfrågor

46

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Kommissionen

  Erasmus+ programme information not translated into official EU languages

05-02-2014 E-001179/2014 Kommissionen

  Tackling youth unemployment

03-01-2014 E-000027/2014 Kommissionen

  Speech by the Dutch Minister of Social Affairs and Employment, 10.9.2013

24-09-2013 E-010868/2013 Kommissionen

  Mass extinction of bees

17-07-2013 E-008771/2013 Kommissionen

Avkriminalisering av ärekränkning

18-06-2013 O-000070/2013 Kommissionen

  'A Better Internet for Kids' Programme

21-03-2013 E-003276/2013 Kommissionen

  Public consultations on the future development of unconventional fossil fuels

13-03-2013 P-002917/2013 Kommissionen

  Information on measures to tackle youth unemployment

17-12-2012 E-011514/2012 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen