Jarosław KALINOWSKI : 7:e valperioden 

Politiska grupper 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Polskie Stronnictwo Ludowe (Polen)

Ledamot 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegationen för förbindelserna med Vitryssland
 • 16-09-2009 / 27-03-2012 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 28-03-2012 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Irak

Suppleant 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan och EU-Uzbekistan samt för förbindelserna med Tadzjikistan, Turkmenistan och Mongoliet
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegationen för förbindelserna med Panafrikanska parlamentet
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

all-activities 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Förslag till resolutioner 
Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor 
Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) 
**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om respekten för nationella minoriteters rättigheter i Litauen  
- P7_DCL(2010)0008 - Bortfaller  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Ingiven : 08-02-2010
Frist : 20-05-2010
Antal undertecknare : 84 - 20-05-2010

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Kontakt