Jarosław KALINOWSKI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Suppleant 

Fiskeriutskottet 

Kontakt