Lara COMI
 • Lara
  COMI
 • Group of the European People's Party (Christian Democrats)
 • Vice ordförande
 • Italien Forza Italia
 • Född: 18 februari 1983, Garbagnate Milanese

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot
 • 01.07.2014 ... : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Vice ordförande

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 26.01.2014 : Il Popolo della Libertà (Italien)
 • 27.01.2014 / 30.06.2014 : Forza Italia (Italien)
 • 01.07.2014 ... : Forza Italia (Italien)

Vice ordförande

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ledamot

 • 16.09.2009 / 04.07.2010 : Delegationen för förbindelserna med Afghanistan
 • 05.07.2010 / 30.06.2014 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Mexiko
 • 05.07.2010 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 • 14.07.2014 ... : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 19.01.2017 ... : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Suppleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 16.09.2009 / 07.04.2013 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 08.04.2013 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 21.01.2016 / 04.04.2017 : Undersökningskommittén beträffande utsläppsmätningar i bilindustrin
 • 19.01.2017 ... : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
 • 02.02.2017 ... : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Chile
 • 02.02.2017 ... : Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • 02.05.2017 ... : Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika
 • 14.03.2018 ... : Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

907

FN:s generalförsamlings 69:e session (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.4)

Användning av radio och tv som ett verktyg i EU:s diplomati (A7-0248/2014 - Graham Watson)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.5)

Motorfordons ljudnivå (A7-0239/2014 - Miroslav Ouzký)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.6)

Databaser som är en del av medlemsstaternas övervakningssystem (A7-0201/2012 - Sophie Auconie)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.7)

Tillämpning och genomdrivande av internationella handelsregler (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.8)

Import av ris från Bangladesh (A7-0304/2013 - Paul Murphy)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.9)

Medicintekniska produkter (A7-0324/2013 - Dagmar Roth-Behrendt)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(9.10)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

3

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)

IMCO
28-01-2013 IMCO_AD(2013)496497

YTTRANDE över grönboken ”Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation”

IMCO
14-07-2011 IMCO_AD(2011)467030

YTTRANDE över omarbetningen av direktivet om allmän produktsäkerhet och marknadsövervakning

ITRE
09-12-2010 ITRE_AD(2010)450905

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

5

YTTRANDE över en återindustrialisering av Europa för att främja konkurrenskraft och hållbarhet

IMCO
06-05-2013 IMCO_AD(2013)504038

YTTRANDE över Europa, världens främsta resmål – en ny politisk ram för turism i Europa

IMCO
01-03-2011 IMCO_AD(2011)454711

YTTRANDE över sakernas Internet

IMCO
28-04-2010 IMCO_AD(2010)439302

YTTRANDE om en union för Medelhavsområdet

ITRE
08-04-2010 ITRE_AD(2010)439273

YTTRANDE över rapporten om konkurrenspolitiken 2008

ITRE
04-02-2010 ITRE_AD(2010)430944

Förslag till resolutioner

4

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring om frihet för förtryckta minoriteter och folk

13-01-2014 P7_DCL(2014)0004 Bortfaller

Detaljer

Roberta ANGELILLI , Edward MCMILLAN-SCOTT , Lara COMI , Niccolò RINALDI , Ramon TREMOSA i BALCELLS , Silvia COSTA , László SURJÁN , David CASA , Alfredo ANTONIOZZI , Marc TARABELLA , Carlo CASINI

Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 38 - 14-04-2014

Skriftlig förklaring om införandet av en europeisk barndag

18-01-2010 P7_DCL(2010)0003 Bortfaller

Detaljer

Lara COMI , Andreas SCHWAB , Jolanta Emilia HIBNER , Anna Maria CORAZZA BILDT , Christophe BÉCHU

Ingiven : 18-01-2010
Frist : 04-06-2010
Antal undertecknare : 338 - 04-06-2010

Parlamentsfrågor

172

  Protectionism regarding raw materials for the leather industry, to the detriment of Italian and EU companies

17-04-2014 P-005170/2014 Kommissionen

  Application of Directive 2011/24/EU

16-04-2014 E-004953/2014 Kommissionen

  European Health Insurance Card

16-04-2014 E-004952/2014 Kommissionen

  VP/HR - Crimean Tatars

10-04-2014 E-004451/2014 Kommissionen

  Limiting the capacity of firearms

07-04-2014 E-004316/2014 Kommissionen

  Trade secrets

04-04-2014 E-004211/2014 Kommissionen

  9x19 (Parabellum) weapons calibre

18-03-2014 E-003187/2014 Kommissionen

  Authorisation of nutrition and health claims provided for by the EFSA: what cost to SMEs?

17-03-2014 E-003084/2014 Kommissionen

  VP/HR - Rights of women detained in Egypt

07-03-2014 E-002713/2014 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E101
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10091
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E101
  1047 Brussels