Marek Józef GRÓBARCZYK

Inlägg under plenarsammanträden

13

Beslut av den 15 juli 2015 om sommarpaketet för energi (debatt)

16-09-2015 P8_CRE-REV(2015)09-16(14)

En europeisk strategi för energitrygghet (debatt)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(10)

Personal för Acers övervakning av grossistmarknaderna för energi (debatt)

21-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-21(4)

Årsrapporten om EU:s konkurrenspolitik (debatt)

09-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-09(14)

Antaget beslut om en strategisk ram för energiunionen (debatt)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(13)

Det lettiska ordförandeskapets arbetsprogram (debatt)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Det lettiska ordförandeskapets arbetsprogram (debatt) (2)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(2)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

BETÄNKANDE om ”På väg mot en europeisk energiunion”

ITRE
24-11-2015 A8-0341/2015

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

1

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över ”En ny EU-skogsstrategi: för skogarna och den skogsbaserade sektorn”

ITRE
26-02-2015 ITRE_AD(2015)544346

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

3

YTTRANDE över en ny framåtblickande och innovativ strategi för handel och investeringar

ITRE
07-04-2016 ITRE_AD(2016)560841

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av nationella utsläpp av vissa luftföroreningar och om ändring av direktiv 2003/35/EG

ITRE
07-05-2015 ITRE_AD(2015)541321

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar

ITRE
23-04-2015 ITRE_AD(2015)546728

Institutionella förslag till resolution

11

Gemensamt förslag till resolution om fallet Nadja Savtjenko

29-04-2015 RC-B8-0406/2015

Förslag till resolution om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn på internet

04-03-2015 B8-0219/2015

Förslag till resolution om stålsektorn i EU

10-12-2014 B8-0354/2014

Gemensamt förslag till resolution om mänskliga rättigheter i Uzbekistan

22-10-2014 RC-B8-0166/2014

  Motion for a resolution on Human rights in Uzbekistan

20-10-2014 B8-0178/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga frågor

8

  Gazprom Eurobonds and EU law

17-09-2015 E-012859/2015 Kommissionen

  Nord Stream 2 agreement and the third energy package

10-09-2015 E-012736/2015 Kommissionen

  VP/HR - Commission's view on plans to increase supplies from Gazprom

17-07-2015 E-011499/2015 Kommissionen

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002154/2015 Kommissionen

  Withdrawal of the proposal on the establishment of the market stability reserve

10-02-2015 E-002153/2015 Rådet

  Plan to reduce the minimum conservation size of cod

27-11-2014 P-009806/2014 Kommissionen

  Sulphur Directive

24-10-2014 P-008372/2014 Kommissionen

  VP/HR - Democratic opposition in Kazakhstan

10-10-2014 E-007824/2014 Kommissionen