Giovanni LA VIA : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen för förbindelserna med Sydafrika 

Suppleant 

Budgetutskottet 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen 

Senaste aktiviteter 

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av regler om stöd för de strategiska planer som medlemsstaterna ska upprätta inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken och som finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) samt om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013  
- ENVI_AD(2019)630523 -  
-
ENVI 
Yttranden i egenskap av föredragande 
Förteckning över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur EU (A8-0047/2019 - Sergei Stanishev) IT  
 
Skriftliga förklaringar 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A8-0177/2019 - Miroslavs Mitrofanovs) IT  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  10E205
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T10002
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postadress 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 10E205
  1047 Brussels
   
  Contact data: