Petru Constantin LUHAN

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partidul Democrat-Liberal (Rumänien)

Ledamot

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för regional utveckling
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för regional utveckling

Suppleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 16.09.2009 / 19.12.2011 : Delegationen för förbindelserna med Australien och Nya Zeeland
 • 20.12.2011 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • 19.01.2012 / 27.11.2012 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 28.11.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

642

Marknadskontroll av produkter (A7-0346/2013 - Sirpa Pietikäinen)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.6)

Urvalsundersökningar av arbetskraften (A7-0344/2013 - Tatjana Ždanoka)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.14)

Europeiska sjösäkerhetsbyrån och insatser vid förorening (A7-0300/2013 - Keith Taylor)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(8.15)

Konsumentskydd i samband med försörjningstjänster (A7-0163/2014 - Josef Weidenholzer)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.2)

Insättningsgarantisystem (A7-0216/2014 - Peter Simon)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.11)

Infrastruktur för alternativa bränslen (A7-0444/2013 - Carlo Fidanza)

15-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-15(9.12)

Betänkanden i egenskap av föredragande

1

Yttranden i egenskap av föredragande

1

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter

LIBE
16-04-2013 LIBE_AD(2013)504372

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

12

YTTRANDE över handlingsplanen för e-hälsa 2012–2020 – Innovativ hälsovård för det 21:a århundradet

REGI
26-09-2013 REGI_AD(2013)514579

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

REGI
21-06-2013 REGI_AD(2013)508069

YTTRANDE över genomförandet av EU:s ungdomsstrategi 2010–2012

REGI
03-06-2013 REGI_AD(2013)510632

YTTRANDE över tillämpningen av direktivet om audiovisuella medietjänster

LIBE
31-01-2013 LIBE_AD(2013)500739

YTTRANDE över integrationen av invandrare, effekterna för arbetsmarknaden och den externa dimensionen av samordningen av social trygghet

LIBE
22-01-2013 LIBE_AD(2013)497913

YTTRANDE över förslaget till rådets beslut om inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492562

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om reglerna för deltagande och spridning i ”Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)”

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492561

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020)

AFET
19-09-2012 AFET_AD(2012)492560

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation

REGI
06-06-2012 REGI_AD(2012)487706

YTTRANDE över Europas attraktionskraft på investerare

REGI
02-05-2012 REGI_AD(2012)483789

Förslag till resolutioner

5

Gemensamt förslag till resolution om genomförandet av EU-strategin för Donauregionen

15-02-2011 RC-B7-0129/2011

Förslag till resolution om genomförandet av EU-strategin för Donauregionen

14-02-2011 B7-0131/2011

Gemensamt förslag till resolution om en europeisk strategi för Donauområdet

20-01-2010 RC-B7-0031/2010

Förslag till resolution om en europeisk strategi för Donauområdet

18-01-2010 B7-0036/2010

Förslag till resolution om skogsbränderna sommaren 2009

14-09-2009 B7-0039/2009

Skriftliga förklaringar

2

Skriftlig förklaring par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Bortfaller

Detaljer

Tanja FAJON , Amelia ANDERSDOTTER , Jan BŘEZINA , Maria Da Graça CARVALHO , Iliana IOTOVA , Seán KELLY , Petru Constantin LUHAN , Cristiana MUSCARDINI , Angelika WERTHMANN , Ivo VAJGL , Milan ZVER

Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 230 - 10-12-2013

Skriftlig förklaring om kampen mot multipel skleros i Europa

09-05-2012 P7_DCL(2012)0020 Antagen

Detaljer

Petru Constantin LUHAN , Vilija BLINKEVIČIŪTĖ , Ádám KÓSA , Riikka PAKARINEN , Marisa MATIAS

Ingiven : 09-05-2012
Frist : 13-09-2012
Datum för antagande : 13-09-2012
Antagen text (med listan över undertecknare) : P7_TA(2012)0357
Antal undertecknare : 408 - 13-09-2012

Förslag till unionsakt

1

Skriftlig förklaring om frivilliga märkningsregler för information om ett livsmedels lämplighet för vegetarianer eller veganer

27-11-2013 B7-0401/2013

Parlamentsfrågor

107

Inflammatorisk tarmsjukdom

15-04-2014 E-004776/2014 Kommissionen

  Implementation of European funds in Romania

19-12-2013 E-014362/2013 Kommissionen

  Discrimination against Romanians in the UK

19-12-2013 E-014361/2013 Kommissionen

  Fight against corruption in Romania/CVM

19-12-2013 E-014360/2013 Kommissionen

  Preparations for 2014-2020/Partnership Agreement

19-12-2013 E-014359/2013 Kommissionen

  TAROM - a de facto monopoly

02-12-2013 E-013622/2013 Kommissionen

  Regionalisation in Romania

02-12-2013 E-013621/2013 Kommissionen

  New Insolvency Code

02-12-2013 E-013620/2013 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)