Tamás DEUTSCH : Hem 

Ledamot 

Budgetkontrollutskottet 
Utskottet för regional utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Israel 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Budgetutskottet 
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

Programmet för rättsliga frågor (A8-0068/2019 - Josef Weidenholzer, Heidi Hautala) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Programmet för rättigheter och värden (A8-0468/2018 - Bodil Valero) HU  
 
Skriftliga förklaringar 
Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd (A8-0395/2018 - Cecilia Wikström) HU  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt