Traian UNGUREANU : Hem 

Ledamot 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen till den parlamentariska partnerskapskommittén EU–Armenien, den parlamentariska samarbetskommittén EU–Azerbajdzjan och den parlamentariska associeringskommittén EU–Georgien 
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den parlamentariska associeringskommittén EU–Moldavien 

Kontakt