Cristian Dan PREDA : Hem 

Vice ordförande 

Underutskottet för mänskliga rättigheter 

Ledamot 

Utskottet för utrikesfrågor 
Utskottet för utveckling 
Utskottet för framställningar 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydasien 

Suppleant 

Utskottet för konstitutionella frågor 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt