Nadezhda NEYNSKY

Politiska grupper

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Ledamot

Nationella partier

 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Blue Coalition (Bulgarien)

Ledamot

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Budgetutskottet
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Natos parlamentariska församling
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Budgetutskottet

Suppleant

 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för utrikesfrågor
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen
 • 16.09.2009 / 06.10.2009 : Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest
 • 03.12.2009 / 18.01.2012 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Underutskottet för säkerhet och försvar
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för utrikesfrågor

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

30

Toppmötet mellan EU och Ryssland (debatt)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(19)

Respekt för den grundläggande rätten till fri rörlighet i EU (debatt)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(15)

2013 års framstegsrapport om Serbien - Kosovos europeiska integrationsprocess (debatt)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(18)

Anföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(20)

Översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt (debatt)

12-06-2013 P7_CRE-REV(2013)06-12(16)

2012 års framstegsrapport om Serbien (debatt)

17-04-2013 P7_CRE-REV(2013)04-17(15)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

3

Yttranden i egenskap av föredragande

11

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om makroekonomiskt stöd till Hashemitiska konungariket Jordanien

BUDG
02-10-2013 BUDG_AD(2013)514876

YTTRANDE över årsrapporten från rådet till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

BUDG
27-06-2013 BUDG_AD(2013)510794

YTTRANDE över rekommendationen till Europeiska utrikestjänsten och till rådet om översynen 2013 av Europeiska utrikestjänstens organisation och funktionssätt

BUDG
05-03-2013 BUDG_AD(2013)502056

YTTRANDE över särskild rapport nr 6/2012 ”Europeiska unionens stöd till den turkcypriotiska befolkningsgruppen”

BUDG
05-12-2012 BUDG_AD(2012)497982

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av gemensamma bestämmelser och förfaranden för genomförandet av Europeiska unionens instrument för yttre åtgärder

BUDG
11-07-2012 BUDG_AD(2012)487787

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett instrument för stöd inför anslutningen

BUDG
25-06-2012 BUDG_AD(2012)487790

YTTRANDE om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

BUDG
04-06-2012 BUDG_AD(2012)486134

YTTRANDE över utvidgningspolitik, kriterier och EU:s strategiska intressen

BUDG
10-05-2012 BUDG_AD(2012)485847

YTTRANDE över den årliga rapporten från rådet till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) 2009, som läggs fram inför Europaparlamentet i enlighet med del II, avsnitt G, punkt 43 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006

BUDG
27-01-2011 BUDG_AD(2011)452859

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska gemenskaperna

BUDG
30-09-2010 BUDG_AD(2010)445891

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

1

YTTRANDE över förslaget till rådets förordning om gemenskapens ekonomiska stöd till avvecklingen av enheterna 1–4 i kärnkraftverket Kozloduj i Bulgarien ”Kozloduj-programmet”

BUDG
22-04-2010 BUDG_AD(2010)439828

Förslag till resolutioner

47

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Ukraina

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Förslag till resolution om situationen i Ukraina

25-02-2014 B7-0220/2014

Gemensamt förslag till resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland

05-02-2014 RC-B7-0150/2014

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Syrien

05-02-2014 RC-B7-0141/2014

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Ukraina

05-02-2014 RC-B7-0138/2014

Förslag till resolution om situationen i Ukraina

04-02-2014 B7-0158/2014

Förslag till resolution om toppmötet mellan EU och Ryssland

04-02-2014 B7-0156/2014

Förslag till resolution om situationen i Syrien

04-02-2014 B7-0155/2014

Parlamentsfrågor

15

  State aid in Bulgarian Act amending and supplementing the Forests Act

26-06-2012 E-006375/2012 Kommissionen

Medverkan av tredjeländer i uppförandet av nya kärnkraftverk

28-06-2011 E-006634/2011 Kommissionen

Statligt stöd till finansieringen av kärnkraftverket i Belene

21-06-2011 H-000252/2011 Kommissionen

Miljö och säkerhet

22-03-2011 H-000148/2011 Kommissionen

VP/HR - Diplomater från den europeiska diplomattjänsten

01-02-2011 P-001066/2011 Kommissionen

EU:s erkännande av folkmordet på romerna under andra världskriget

15-12-2010 O-0213/2010 Rådet

Adekvat geografisk fördelning vid diplomattjänsterna

09-11-2010 H-0582/2010 Kommissionen

Beskattning av finanssektorn

13-10-2010 H-0537/2010 Kommissionen

Ny ram för EU:s gemensamma jordbrukspolitik för perioden 2014-2020

23-09-2010 H-0487/2010 Kommissionen

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen