Paolo DE CASTRO : Meritförteckning 

Originalversion : EN 

Meritförteckning (ledamoten är ensam ansvarig för de uppgifter som publiceras)  
Uppdaterat 15/05/2017 

Studier (titlar och examina) 

 • 21/12/2012 : Hedersdoktor i näringsvetenskap och näringsteknik, Basilicata universitet (Italien)
 • 06/05/2011 : Hedersdoktor i jordbruksvetenskap och veterinärmedicin, Cluj-Napoca universitet (Rumänien)
 • 12/1980 : Mastersexamen i jordbruks- och livsmedelsvetenskap, fakulteten för jordbruk och veterinärmedicin, Bologna universitet (Italien)

Yrkeskarriär 

 • 1992-... : Professor i jordbruksekonomi, fakulteten för jordbruk och veterinärmedicin, Bologna universitet (Italien)
 • 1987-1992 : Docent i jordbruksekonomi och statsvetenskap, Sassari universitet (Italien)
 • 1986-1987 : Docent i jordbruksekonomi, Washington State universitet, Pullman (USA)

Politisk karriär 

Befattningar i ett politiskt parti eller en nationell fackförening  
 • 2009-... : Ledamot av Partito Democraticos (PD) nationalförsamling
 • 2009-2014 : Ledamot av Partito Democraticos (PD) partistyrelse
Befattningar i ett nationellt parlament  
 • 04/2008-07/2009 : Vice ordförande för jordbruksutskottet i den italienska senaten (16:e mandatperioden)
 • 2006-2008 : Ledamot av den italienska deputeradekammaren (15:e mandatperioden)
Befattningar i en nationell regering  
 • 2006-2008 : Jordbruks- och skogsbruksminister i Romano Prodis regering
 • 1998-2000 : Jordbruks- och skogsbruksminister i de två regeringar som leddes av Massimo D’Alema
Befattningar inom EU:s institutioner  
 • 2017 : Förste vice ordförande i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling.
 • 2014-2017 : S&D-gruppens samordnare i utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 2011-... : Ledamot av Europaparlamentets delegation för förbindelserna med Förenta staterna.
 • 2009-2014 : Ordförande för Europaparlamentets utskott för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • 2009-2011 : Europaparlamentets delegation för förbindelserna med det palestinska lagstiftande rådet
 • 2009-... : Ledamot av Europaparlamentet, ledamot av gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater
 • 2000-2002 : Särskild rådgivare till Europeiska kommissionens ordförande Romano Prodi
Befattningar i andra europeiska organisationer  
 • 2000-2005 : Vetenskaplig samordnare för CIHEAM – Internationellt centrum för avancerade agronomiska Medelhavsstudier, Paris

Övrig verksamhet 

 • 2001-2004 : Ordförande för Nomisma-institutet för ekonomiska studier, Bologna

Utmärkelser 

 • December 2013: Titulo de Gran Cruz de la Orden del Mérito Agrario, Pesquero y Alimentario
 • Juni 2013: årets Europaparlamentsledamot för jordbruks- och landsbygdsfrågor;
 • November 2000: Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Kontakt