Paolo DE CASTRO : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna 

Kontakt