John Stuart AGNEW : Hem 

Ledamot 

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 

Senaste aktiviteter 

Kontakt