José Manuel FERNANDES : Hem 

Ledamot 

Budgetutskottet 
Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt 
Delegationen för förbindelserna med Maghrebländerna och Arabiska Maghrebunionen 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Suppleant 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Senaste aktiviteter 

Avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Danmark (A8-0192/2019 - Claude Moraes) PT  
 
Skriftliga förklaringar 
Utsläppsnormer för koldioxid från nya tunga fordon (A8-0354/2018 - Bas Eickhout) PT  
 
Skriftliga förklaringar 
Främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon (A8-0321/2018 - Andrzej Grzyb) PT  
 
Skriftliga förklaringar 
José Manuel FERNANDES  
José Manuel FERNANDES 

På Europaparlamentets NEWSHUB

 • RT @EventsPOLITICO: @JMFernandesEU Will you join us at POLITICO's Plenary Welcome Party in Strasbourg on July 3? It's an exclusive gathering for newly elected MEPs. Find out more on https://t.co/zSCA1Iiey5  & contact us at events@politico.eu so we can forward you the invitation.

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • O objetivo é obter um acordo com os grupos políticos S&D, liberais e verdes, para influenciar as prioridades do Conselho e da Comissão para os próximos 5 anos.

  Utstationerade:  
  på twitter 
 • O objetivo é obter um acordo com os grupos políticos S&D, liberais e verdes, para influenciar as prioridades do Conselho e da e Comissão para os próximos 5 anos.

  Utstationerade:  
  på twitter 

Kontakt