Paulo RANGEL : Hem 

Vice ordförande 

Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Ledamot 

Utskottet för konstitutionella frågor 

Suppleant 

Utskottet för utrikesfrågor 
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland 
Delegationen för förbindelserna med Mashriqländerna 
Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet 

Senaste aktiviteter 

Kontakt