David CAMPBELL BANNERMAN
 • David
  CAMPBELL BANNERMAN
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 28 maj 1960, Bombay (India)

Inlägg under plenarsammanträden

31

Människorättssituationen i Bahrain, särskilt fallet Nabeel Rajab

14-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-14(4.2)

Återupptagande av sammanträdet

13-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-13(7)

Kärnteknikavtalet med Iran (debatt)

12-06-2018 P8_CRE-REV(2018)06-12(10)

Gemensam konsoliderad bolagsskattebas - Gemensam bolagsskattebas (debatt)

14-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-14(15)

Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (debatt)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket (debatt) (2)

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(3)

Situationen i Iran (debatt)

16-01-2018 P8_CRE-REV(2018)01-16(12)

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s elfte ministerkonferens (debatt)

14-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-14(12)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

8

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

9

YTTRANDE över korruption och mänskliga rättigheter i tredjeländer

INTA
31-05-2017 INTA_AD(2017)602958

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG, Euratom) nr 480/2009 om upprättande av en garantifond för åtgärder avseende tredje land

INTA
22-03-2017 INTA_AD(2017)599646

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017

INTA
01-09-2016 INTA_AD(2016)582234

YTTRANDE över en EU-strategi gentemot Iran efter kärnteknikavtalet

INTA
14-07-2016 INTA_AD(2016)582110

YTTRANDE över förberedelse av eftervalsöversynen av den fleråriga budgetramen 2014–2020: parlamentets synpunkter inför kommissionens förslag

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)580486

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om en unionsrättslig ram för tullrättsliga överträdelser och sanktioner

INTA
25-05-2016 INTA_AD(2016)576978

YTTRANDE över öppenhet, ansvarstagande och integritet i EU:s institutioner

INTA
11-12-2015 INTA_AD(2015)569667

YTTRANDE över rådets ståndpunkt avseende förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2016

INTA
02-09-2015 INTA_AD(2015)560817

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

INTA
11-05-2015 INTA_AD(2015)552091

Institutionella förslag till resolution

12

Gemensamt förslag till resolution om massgravar i Irak

14-12-2016 RC-B8-1344/2016

Gemensamt förslag till resolution om situationen i norra Irak/Mosul

26-10-2016 RC-B8-1159/2016

  Motion for a resolution Afghanistan, in particular the killings in the province of Zabul

23-11-2015 B8-1264/2015

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

  Motion for a resolution Syria: situation in Palmyra and the case of Mazen Darwish

08-06-2015 B8-0575/2015

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Förslag till resolution om Isis/Daishs förstörelse av kulturplatser

27-04-2015 B8-0389/2015

Skriftliga frågor

14

  Delay in the Commission issuing judgement

08-05-2018 P-002534/2018 Kommissionen

  Travel undertaken by a member of the Commission

11-10-2016 P-007672/2016 Kommissionen

  Article 20a(2) of Directive 94/62/EC

17-05-2016 P-004031/2016 Kommissionen

  Request to the Commission to immediately publish the Globiom study on indirect land use change (ILUC)

12-01-2016 E-000161/2016 Kommissionen

  Travel undertaken by a member of the Commission

12-01-2016 E-000160/2016 Kommissionen

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

11-09-2015 E-012742/2015 Kommissionen

  Creative Europe Fund

11-09-2015 E-012741/2015 Kommissionen

  EU Framework Programme

11-09-2015 E-012740/2015 Kommissionen

  EU grants for non-governmental organisations (NGOs)

08-09-2015 E-012610/2015 Kommissionen

  EU Framework Programme

08-09-2015 E-012609/2015 Kommissionen

Muntliga frågor

1

Kommissionens svar på skriftliga frågor

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  07M083
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11036
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 07M083
  1047 Bruxelles