Kay SWINBURNE : Hem 

Vice ordförande 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 

Ledamot 

Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Senaste aktiviteter 

OPINION on implementation of the legal provisions and the Joint Statement ensuring the parliamentary scrutiny over decentralised agencies EN  
- ECON_AD(2018)628399 -  
-
ECON 
Yttranden i egenskap av skuggföredragande 

Kontakt