Kay SWINBURNE
 • Kay
  SWINBURNE
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Ledamot
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 8 juni 1967, Aberystwyth

Inlägg under plenarsammanträden

142

Obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning (A8-0157/2016 - Dariusz Rosati)

12-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-12(10.1)

Ett snabbare genomförande av sammanhållningspolitiken (B8-0562/2016)

11-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-11(8.4)

Sammanhållningspolitiken i EU:s bergsregioner (A8-0074/2016 - Iliana Iotova)

10-05-2016 P8_CRE-REV(2016)05-10(7.8)

Användning av PNR-uppgifter (A8-0248/2015 - Timothy Kirkhope)

14-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-14(8.3)

Invändning enligt artikel 106: förnyat godkännande av det verksamma ämnet glyfosat (B8-0439/2016)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(12.9)

Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag (debatt)

13-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-13(24)

Förenta nationernas havsrättskonvention: fiskeriaspekter (A8-0042/2016 - Norica Nicolai)

12-04-2016 P8_CRE-REV(2016)04-12(6.7)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

15

BETÄNKANDE om årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet

ECON
30-03-2017 A8-0121/2017

Yttranden i egenskap av föredragande

3

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten för budgetåret 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613565

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten för budgetåret 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613564

YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska bankmyndigheten för budgetåret 2016

ECON
01-03-2018 ECON_AD(2018)613563

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

8

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2019

ECON
31-08-2018 ECON_AD(2018)623755

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) 2017/825 för att öka finansieringsramen för stödprogrammet för strukturreformer och om anpassning av det allmänna målet

ECON
20-06-2018 ECON_AD(2018)622207

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)610743

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017

ECON
06-09-2016 ECON_AD(2016)585727

YTTRANDE över årsrapporten om kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2014

ECON
28-04-2016 ECON_AD(2016)578521

YTTRANDE över vägen mot en rättsakt för den digitala inre marknaden

ECON
04-12-2015 ECON_AD(2015)567734

YTTRANDE över rekommendationerna till Europeiska kommissionen om förhandlingarna om avtalet om handel med tjänster (tjänstehandelsavtalet)

ECON
02-12-2015 ECON_AD(2015)567692

YTTRANDE över rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015

ECON
05-09-2014 ECON_AD(2014)536152

Institutionella förslag till resolution

2

Skriftliga frågor

7

  Health systems

16-09-2016 E-006916/2016 Kommissionen

  Regulation (EU) No 537/2014 on the statutory audit of public-interest entities - 'cooling in' period

21-07-2015 E-011727/2015 Kommissionen

  Conservation of salmon and sea trout stocks

24-06-2015 E-010113/2015 Kommissionen

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009002/2015 Kommissionen

  Audit Regulation

03-06-2015 E-009001/2015 Kommissionen

  Premium-rate text messaging services

26-03-2015 E-004810/2015 Kommissionen

  Implementation of Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD)

06-11-2014 E-008838/2014 Kommissionen

Muntliga frågor

4

Tysklands lag om minimilön

24-05-2016 O-000081/2016 Kommissionen

EU:s ekonomiska diplomati

02-05-2016 O-000075/2016 Kommissionen

Översyn av stödfaktorn för små och medelstora företag

06-04-2016 O-000066/2016 Kommissionen

Tillgång till finansiering för små och medelstora företag

13-10-2015 O-000122/2015 Kommissionen

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M065
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11061
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M065
  1047 Brussels