Liem HOANG NGOC

Politiska grupper

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet - Ledamot

Nationella partier

  • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Parti socialiste (Frankrike)

Ledamot

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor
  • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean)
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Suppleant

  • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
  • 16.09.2009 / 13.02.2012 : Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina
  • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Särskilda utskottet för den finansiella, ekonomiska och sociala krisen
  • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Sagt och gjort i kammaren – sjunde valperioden

Inlägg under plenarsammanträden

46

Statistik över varuhandeln mellan medlemsstaterna (debatt)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(14)

Åtgärdsprogram för skattefrågor (debatt)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(4)

Europeisk statistik (A7-0436/2012 - Liem Hoang Ngoc) (omröstning)

21-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-21(8.6)

Europeisk statistik (debatt)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Europeisk statistik (debatt) (2)

20-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-20(15)

Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt (debatt)

22-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-22(5)

Betänkanden i egenskap av föredragande

2

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

8

BETÄNKANDE om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas

ECON
29-03-2012 A7-0080/2012

BETÄNKANDE om resultattavlan för den inre marknaden

IMCO
15-01-2010 A7-0084/2009

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

4

YTTRANDE över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2014 – alla avsnitt

ECON
05-09-2013 ECON_AD(2013)513316

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om bostadslåneavtal

IMCO
02-02-2012 IMCO_AD(2012)472205

YTTRANDE över en ram för bolagsstyrning för europeiska företag

IMCO
24-01-2012 IMCO_AD(2012)475892

YTTRANDE över grönboken med titeln ”Med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU”

IMCO
26-01-2011 IMCO_AD(2011)452814

Parlamentsfrågor

4

  Call for a new six-pack!

11-06-2013 E-006785/2013 Kommissionen

Kreditvärderingsinstitut och deras roll i krisen

15-07-2011 E-007329/2011 Kommissionen

Frankrikes införlivande av direktiv 2007/64/EG om betaltjänster

12-07-2011 E-007135/2011 Kommissionen

Rådets officiella ståndpunkt om utvisningen av romer i Frankrike

03-02-2011 O-000030/2011 Rådet

Förklaringar (7:e valperioden)

Förklaring om ekonomiska intressen