Diane DODDS : 9:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupplösa

Nationella partier 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Democratic Unionist Party (Förenade kungariket)

Ledamot 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Fiskeriutskottet
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen för förbindelserna med Israel
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Huvudsaklig parlamentsverksamhet 

Inlägg i plenum 
Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Annan parlamentsverksamhet 

Skriftliga frågor 
Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Förklaringar 

Förklaring om ekonomiska intressen 

Åtagandeförklaring