Julie GIRLING : Hem 

Ledamot 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Delegationen för förbindelserna med länderna i Sydostasien och Sydostasiatiska nationers förbund (Asean) 

Suppleant 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Senaste aktiviteter 

Kontakt