Ashley FOX
 • Ashley
  FOX
 • Gruppen Europeiska konservativa och reformister
 • Ledamot av presidiet
 • Förenade kungariket Conservative Party
 • Född: 15 november 1969, Sutton Coldfield

Inlägg under plenarsammanträden

159

Genomförande av ekodesigndirektivet (A8-0165/2018 - Frédérique Ries) (omröstning)

31-05-2018 P8_CRE-REV(2018)05-31(7.11)

Den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel (debatt)

29-05-2018 P8_CRE-PROV(2018)05-29(2)

Parentation

13-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-13(5)

Utskottens och delegationernas sammansättning

06-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-06(10)

Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt) (2)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Ett enda säte för Europaparlamentet (debatt) (3)

05-07-2017 P8_CRE-REV(2017)07-05(15)

Energieffektivitetsmärkning - Kompensation för felaktigt märkta energirelaterade produkter (debatt)

13-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-13(2)

Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 29 april 2017 (debatt)

17-05-2017 P8_CRE-REV(2017)05-17(6)

Betänkanden i egenskap av skuggföredragande

19

BETÄNKANDE om handlingsplanen för finansiella tjänster till privatpersoner och mindre företag

ECON
23-10-2017 A8-0326/2017

BETÄNKANDE om finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid

ECON
28-04-2017 A8-0176/2017

BETÄNKANDE om det europeiska initiativet för molnbaserade tjänster

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

Yttranden i egenskap av skuggföredragande

8

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 182/2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter

AFCO
29-05-2018 AFCO_AD(2018)604673

YTTRANDE över tolkningen och genomförandet av det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning

ECON
24-11-2017 ECON_AD(2017)609658

YTTRANDE över årsrapporten om Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet

ECON
23-11-2017 ECON_AD(2017)609635

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och förverkande

ECON
08-11-2017 ECON_AD(2017)608163

YTTRANDE med rekommendationer till kommissionen om civilrättsliga bestämmelser om robotteknik

ITRE
15-11-2016 ITRE_AD(2016)583918

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 1999/31/EG om deponering av avfall

ITRE
08-11-2016 ITRE_AD(2016)582213

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om att skydda know-how och företagsinformation (företagshemligheter) som inte har röjts från att olagligen anskaffas, utnyttjas och röjas

ITRE
29-04-2015 ITRE_AD(2015)544342

YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang och direktiv 2013/34/EU vad gäller vissa inslag i årsberättelsen om företagsstyrning

ECON
02-03-2015 ECON_AD(2015)541604

Institutionella förslag till resolution

12

Förslag till resolution om situationen i Venezuela

01-06-2016 B8-0724/2016

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Jemen

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Förslag till resolution om situationen i Jemen

06-07-2015 B8-0686/2015

Gemensamt förslag till resolution om situationen i Venezuela

11-03-2015 RC-B8-0236/2015

Förslag till resolution om situationen i Venezuela

06-03-2015 B8-0238/2015

  Motion for a resolution on Persecution of the democratic opposition in Venezuela

15-12-2014 B8-0377/2014

Obs: Detta förslag till resolution är endast tillgängligt på originalspråket

Skriftliga förklaringar

3

Skriftlig förklaring om byggandet av den strategiska transportvägen Via Carpathia i EU:s östra regioner

07-03-2016 P8_DCL(2016)0019 Bortfaller

Detaljer

Tomasz Piotr PORĘBA , Victor BOŞTINARU , Miroslav MIKOLÁŠIK , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal undertecknare : 61 - 08-06-2016

Skriftlig förklaring om Karpatregionen i EU

14-12-2015 P8_DCL(2015)0073 Bortfaller

Detaljer

Tomasz Piotr PORĘBA , Miroslav MIKOLÁŠIK , Victor BOŞTINARU , Edward CZESAK , Ashley FOX , Ryszard Antoni LEGUTKO , Andrew LEWER , Branislav ŠKRIPEK , Evžen TOŠENOVSKÝ , Jana ŽITŇANSKÁ

Ingiven : 14-12-2015
Frist : 14-03-2016
Antal undertecknare : 47 - 15-03-2016

Skriftlig förklaring om att stärka de insatser som görs inom ramen för det europeiska instrumentet för demokrati och mänskliga rättigheter i Venezuela

26-10-2015 P8_DCL(2015)0063 Bortfaller

Detaljer

Dita CHARANZOVÁ , Izaskun BILBAO BARANDICA , Beatriz BECERRA BASTERRECHEA , Maite PAGAZAURTUNDÚA RUIZ , Fernando MAURA BARANDIARÁN , Andrew LEWER , Ivan ŠTEFANEC , Javier NART , Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO , Renate WEBER , Juan Carlos GIRAUTA VIDAL , Ashley FOX , Davor Ivo STIER

Ingiven : 26-10-2015
Frist : 26-01-2016
Antal undertecknare : 64 - 27-01-2016

Skriftliga frågor

43

  Access to raw cane sugar refining

28-02-2018 E-001235/2018 Kommissionen

  Tungsten halogen lamp lightbulbs

06-02-2018 E-000726/2018 Kommissionen

  Withdrawal Agreement and the application of transition arrangements for Gibraltar

16-01-2018 E-000216/2018 Kommissionen

  Kamal Foroughi

27-04-2017 E-002947/2017 Kommissionen

  Otter cull

23-03-2017 E-001960/2017 Kommissionen

  Angora fur farming

20-09-2016 E-006995/2016 Kommissionen

  Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

13-07-2016 P-005763/2016 Kommissionen

  Cosmetics

31-05-2016 P-004434/2016 Kommissionen

  EU transport projects: Baltic Railway from Helsinki to Vilnius

04-05-2016 E-003782/2016 Kommissionen

  Human Rights breaches in Morocco

08-03-2016 P-002031/2016 Kommissionen

Muntliga frågor

2

Situationen inom stålsektorn

05-11-2015 O-000139/2015 Kommissionen

Kommissionens svar på skriftliga frågor

05-05-2015 O-000046/2015 Kommissionen

Skriftliga förklaringar

3

 

En integrerad politik när det gäller idrott: gott styre, tillgång och integritet (A8-0381/2016 - Hannu Takkula)

02-02-2017

I voted against this report as sport is not an issue that the EU should be discussing.
Not only is sport well outside of the EU’s remit, the adoption of the EU flag and symbol at sporting events is absurd. The European Union is not a super-state nor a federation and so it has no right to demand national sports teams use its flag.

 

Hållbar förvaltning av externa fiskeflottor (A8-0377/2016 - Linnéa Engström)

02-02-2017

I voted in favour of this regulation on rules for the fishing industry.
The Commission’s role is to ensure that EU legislation is transposed properly and also correctly enforced by Member States. It has become abundantly clear that some governments turn a blind eye to over fishing.
This directly disadvantages those of us who make sure that national fishing industries abide by EU legislation.

 

Genomförandet av Erasmus+ (A8-0389/2016 - Milan Zver)

02-02-2017

I voted in favour of this report as a programme that delivers good opportunities for young people.
Simplification of the rules will benefit the end users. I hope that the renewed focus on employment skills will help boost youth employment across the EU.
The education exchange programme has been a very popular and successful EU initiative and I hope to see it continue.

Kontakter

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Willy Brandt
  05M009
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11046
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Postadress

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 05M009
  1047 Brussels