Nuno MELO : Hem 

Ledamot 

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 
Delegationen för förbindelserna med Mercosur 
Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika 

Suppleant 

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina 

Senaste aktiviteter 

Kontakt