• Magdi Cristiano   ALLAM  

Magdi Cristiano ALLAM : Inlägg i plenum - 7:e valperioden 

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 194 och 162.11