• Magdi Cristiano   ALLAM  

Magdi Cristiano ALLAM : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 7:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om skyddet av minderårigas rätt att upprätthålla en god relation med bägge föräldrarna, även i fall då dessa är lagligen separerade eller skilda  
- P7_DCL(2013)0019 - Bortfaller  
Matteo SALVINI , Lorenzo FONTANA , Giancarlo SCOTTÀ , Mara BIZZOTTO , Magdi Cristiano ALLAM , Cristiana MUSCARDINI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Oreste ROSSI , Francesco Enrico SPERONI , Marco SCURRIA , Claudio MORGANTI , Roberta ANGELILLI , Marlene MIZZI , Viorica DĂNCILĂ  
Ingiven : 21-10-2013
Frist : 21-01-2014
Antal undertecknare : 54 - 23-01-2014
Skriftlig förklaring om bekämpningen av gestationsdiabetes  
- P7_DCL(2013)0010 - Bortfaller  
Rolandas PAKSAS , Juozas IMBRASAS , Justina VITKAUSKAITE BERNARD , Marc TARABELLA , Anna ROSBACH , Jaroslav PAŠKA , Tadeusz CYMAŃSKI , Jolanta Emilia HIBNER , Magdi Cristiano ALLAM , Claudio MORGANTI , Małgorzata HANDZLIK  
Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 65 - 10-12-2013
Skriftlig förklaring om behovet av att överge euron och återgå till de nationella valutorna  
- P7_DCL(2012)0015 - Bortfaller  
Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM , Philippe de VILLIERS , Nigel FARAGE , Francesco Enrico SPERONI  
Ingiven : 12-03-2012
Frist : 14-06-2012
Antal undertecknare : 28 - 14-06-2012
Skriftlig förklaring om rätten att på offentliga platser visa religiösa symboler som är representativa för ett folks kultur och identitet  
- P7_DCL(2009)0064 - Bortfaller  
Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Mario MAURO , David-Maria SASSOLI , Mario BORGHEZIO , Magdi Cristiano ALLAM  
Ingiven : 23-11-2009
Frist : 11-03-2010
Antal undertecknare : 129 - 15-03-2010